దలైలామా కోట్స్ | Dalai Lama Quotes in Telugu

14వ దలైలామా ఆధ్యాత్మిక పేరు జెట్సన్ జంఫెల్ న్గావాంగ్ లోబ్సాంగ్ యేషే టెన్జిన్ గ్యాట్సో, టెన్జిన్ గ్యాట్సోఅని పిలుస్తారు, టిబెటన్ ప్రజలకు గ్యాల్వా రింపోచే అని పిలుస్తారు, ప్రస్తుత దలైలామా. అతను అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు మరియు టిబెట్ రాష్ట్ర మాజీ అధిపతి. 6 జూలై 1935న లేదా టిబెటన్ క్యాలెండర్‌లో, వుడ్-పిగ్ ఇయర్‌లో, 5వ నెల, 5వ రోజున జన్మించారు. అతను సజీవ బోధిసత్వుడిగా పరిగణించబడ్డాడు; ప్రత్యేకంగా, సంస్కృతంలో అవలోకితేశ్వర మరియు టిబెటన్‌లో చెన్‌రిజిగ్ యొక్క … Read more

తెలుగులో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కోట్స్ | Rabindranath Tagore Quotes in Telugu

భారత దేశానికి జాతీయ గీతాన్ని అందించిన కవి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లేదా రవీంద్రనాధ టాగూరు. ఠాగూర్ గానూ, రవీంద్రుని గాను ప్రసిద్ధుడైన ఈయన తన గీతాంజలి కావ్యానికి సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్నాడు. నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న మొట్టమొదటి ఆసియావాసి. మేఘాలు నా జీవితంలోకి తేలుతున్నాయి, ఇకపై వర్షం లేదా తుఫానును మోయడానికి కాదు, నా సూర్యాస్తమయ ఆకాశానికి రంగులు జోడించడానికి. అందం అనేది ఒక పరిపూర్ణమైన అద్దంలో తన ముఖాన్ని చూసుకున్నప్పుడు సత్యం యొక్క చిరునవ్వు. మృత్యువు కాంతిని ఆర్పివేయదు; తెల్లవారుజాము వచ్చినందున అది దీపమును ఆర్పేది మాత్రమే. … Read more